ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τις τομάτες θερμοκηπίου

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τις τομάτες θερμοκηπίου

Τεχνικό δελτίο για την αντιμετώπιση ασθενειών από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λάρισα: 6ο δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Λάρισα: 6ο δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ροδόπη: 3ο Δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Ροδόπη: 3ο Δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Το Δελτίο αυτό απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Ροδόπης με στόχο την ενημέρωσή τους για καλύτερη καλλιεργητική διαχείριση και αποτελεσματική φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Xylella: ενημερώθηκε η βάση δεδομένων των φυτών

Xylella: ενημερώθηκε η βάση δεδομένων των φυτών

Η EFSA ολοκλήρωσε δύο εργασίες που διευρύνουν σημαντικά τη γνώση και κατανόηση του Xylella fastidiosa , του φυτοπαθογόνου που προσβάλει οπωροφόρα δέντρα και άλλα φυτά σε μέρη της Ευρώπης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ηλείας

3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ηλείας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για αποτελεσματική φυτοπροστασία του βαμβακιού. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού

Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, προκειμένου να επιταχύνουμε το άνοιγμα, να πετύχουμε καλή συγκομιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαμβακιού. Επίσης, μόνο αποφυλλωμένο (και στεγνό) βαμβάκι, μπορεί να αποθηκευτεί.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προστασία στην καρπουζιά

Προστασία στην καρπουζιά

Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί για τις ασθένειες της περιόδου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προειδοποιήσεις για την υπαίθρια τομάτα

Προειδοποιήσεις για την υπαίθρια τομάτα

Συμβουλές για τις αναγκαίες επεμβάσεις, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες για την καρπόκαψα στις μηλιές

Οδηγίες για την καρπόκαψα στις μηλιές

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις πεδινές περιοχές, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προστασία των αμπελιών μετά τον τρύγο

Προστασία των αμπελιών μετά τον τρύγο

Οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λάρισα: 5ο Δελτίο Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Λάρισα: 5ο Δελτίο Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καρδίτσα: 3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Καρδίτσα: 3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών τους. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εσπεριδοειδή: Συμβουλές για τους παραγωγούς

Εσπεριδοειδή: Συμβουλές για τους παραγωγούς

Ο περιορισμός των προσβολών από τα κοκκοειδή (ψώρες), πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε καλλιεργητικά μέτρα και λιγότερο σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών. Το κατάλληλο κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς των εχθρών.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πιπεριά Θερμοκηπίου και αντιμετώπιση ασθενειών

Πιπεριά Θερμοκηπίου και αντιμετώπιση ασθενειών

Οδηγίες προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπουζιά

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπουζιά

Συμβουλές για τις βασικές ασθένειες της περιόδου από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες φυτοπροστασίας σε καστανιές και μηλιές

Οδηγίες φυτοπροστασίας σε καστανιές και μηλιές

Τεχνικό Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις ορεινές περιοχές, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κιλκίς: 3ο δελτίο γεωργικών φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Κιλκίς: 3ο δελτίο γεωργικών φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο. Αφορά στο διάστημα της πλήρους καρποφορίας και του ανοίγματος των καρυδιών και στη δημιουργία της μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ξάνθη: ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Ξάνθη: ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργικές προειδοποιήσεις για τη τομάτα θερμοκηπίου

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τη τομάτα θερμοκηπίου

Τεχνικό δελτίο για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ηράκλειο Κρήτης: Αναγκαίες επεμβάσεις στο αμπέλι

Ηράκλειο Κρήτης: Αναγκαίες επεμβάσεις στο αμπέλι

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα επιτραπέζια σταφύλια όψιμης συγκομιδής στο ν. Ηρακλείου, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Ηλείας

2ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Ηλείας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για αποτελεσματική φυτοπροστασία του βαμβακιού.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τρίκαλα: Οδηγίες για τις βαμβακοκαλλιέργειες

Τρίκαλα: Οδηγίες για τις βαμβακοκαλλιέργειες

3ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φθιώτιδα: 3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Φθιώτιδα: 3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Αναλυτικές οδηγίες για τους παραγωγούς.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φυτοπροστασία σε Μηλιά-Δαμασκηνιά-Ροδακινιά

Φυτοπροστασία σε Μηλιά-Δαμασκηνιά-Ροδακινιά

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλλιεργητικές οδηγίες για τους βαμβακοπαραγωγούς στην Εύβοια

Καλλιεργητικές οδηγίες για τους βαμβακοπαραγωγούς στην Εύβοια

3ο τακτικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ