ΕΥΡΩΠΗ

Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων

Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων

Στις 27 Ιουλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στην ΕΕ να προσχωρήσει στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέοι κανόνες για την απλούστευση της καταχώρισης οίνων ποιότητας στην ΕΕ

Νέοι κανόνες για την απλούστευση της καταχώρισης οίνων ποιότητας στην ΕΕ

Δύο νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα απλοποιήσουν τη διαδικασία προσδιορισμού των οίνων ως «γεωγραφικών ενδείξεων» (ΓΕ). Οι διαδικασίες τόσο για την εγγραφή όσο και για την τροποποίηση θα επικαιροποιηθούν και θα ευθυγραμμιστούν με άλλους τομείς τροφίμων, ενώ οι ευθύνες σχετικά με τις αλλαγές στις προδιαγραφές του προϊόντος θα διευκρινιστούν ως σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη

Δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η ΕΕ κινητοποιεί την υποστήριξη μετά από καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Λετονία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πολιτική προώθησης γεωργικών προϊόντων

Πολιτική προώθησης γεωργικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την ανατροφοδότηση σχετικά με την προγραμματισμένη αξιολόγηση της πολιτικής προώθησης των γεωργικών προϊόντων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η EFSA αξιολογεί τα μέτρα για την πρόληψη της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Η EFSA αξιολογεί τα μέτρα για την πρόληψη της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Η EFSA εντόπισε στρατηγικές για τη διαχείριση του αγριόχοιρου σε διάφορα στάδια μιας επιδημίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF): τι πρέπει να γίνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Οι αγριόχοιροι είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της νόσου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το πλεόνασμα εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ σε επίπεδα ρεκόρ

Το πλεόνασμα εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ σε επίπεδα ρεκόρ

Τον Μάιο του 2018, οι μηνιαίες τιμές του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ παρέμειναν ισχυρές, με εξαγωγές ύψους 11,2 δισ. Ευρώ και εισαγωγές ύψους 10 δισ. Ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΕΕ και η Ιαπωνία υπέγραψαν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η ΕΕ και η Ιαπωνία υπέγραψαν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η εμπορική συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ και θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που θα καλύπτει πάνω από 600 εκατομμύρια ανθρώπους. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παρέκκλιση από τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών

Παρέκκλιση από τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί να μειώσει τις απαιτήσεις για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τις περιοχές οικολογικής εστίασης λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παρέμβαση Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας &  Αλιείας

Παρέμβαση Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας

«Να διατηρήσουμε ελκυστική την ΚΑΠ για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία και η ύπαιθρος». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί νέες προτάσεις ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί νέες προτάσεις ΚΓΠ

Με μια νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στον ορίζοντα, η Επιτροπή επισκέπτεται τα κράτη μέλη για να μιλήσει στους πολίτες για τα σχέδιά της για ένα απλοποιημένο, εκσυγχρονισμένο μέλλον για τη διατροφή και τη γεωργία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαβούλευση-αξιολόγηση για τις πολλαπλές χημικές ουσίες

Διαβούλευση-αξιολόγηση για τις πολλαπλές χημικές ουσίες

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με εναρμονισμένες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του οικολογικού κινδύνου από τη συνολική έκθεση σε πολλαπλές χημικές ουσίες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι είναι το EUROPHYT

Τι είναι το EUROPHYT

Σύστημα κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της φυτικής υγείας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τρεις νομοθετικές προτάσεις στο Συμβούλιο Γεωργίας

Τρεις νομοθετικές προτάσεις στο Συμβούλιο Γεωργίας

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. θα συζητήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιουλίου τη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά το 2020, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην απλοποίηση και την επικουρικότητα.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η πρόοδος της ΕΕ προς τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή

Η πρόοδος της ΕΕ προς τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή

Η ΕΕ έθεσε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Δείτε τα στοιχεία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόοδο της Ένωσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι εμπορικοί κανόνες της ΕΕ

Οι εμπορικοί κανόνες της ΕΕ

Η ΕΕ θέλει να εξασφαλίσει ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνται σε λογικές και δίκαιες τιμές στην ΕΕ. Γι' αυτό και, για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια, έχει ξεκινήσει τη ριζική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) της ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιονομική πειθαρχεία: μείωση των άμεσων πληρωμών για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για κρίσεις

Δημοσιονομική πειθαρχεία: μείωση των άμεσων πληρωμών για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για κρίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα πρόταση για τη μείωση των δαπανών για τη στήριξη των γεωργών για το οικονομικό έτος 2019 για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργία και περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Γεωργία και περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην Κοινή Γεωργική Πολιτική στοχεύει στην αποφυγή των κινδύνων υποβάθμισης του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγρο-οικοσυστημάτων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ώστε να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν την οικονομική ζημία εξαιτίας συμπράξεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η χαμηλότερη παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ-Τι ισχύει σε άλλα προϊόντα

Η χαμηλότερη παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ-Τι ισχύει σε άλλα προϊόντα

Λόγω των ξηρών συνθηκών στα τέλη της άνοιξης σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, η παραγωγή δημητριακών στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι κάτω του μέσου όρου το 2018/2019. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ για μικροεπιχειρηματίες στην Ελλάδα

7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ για μικροεπιχειρηματίες στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας (ΣΤΘ) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξάνονται κατά 3,7% σε ετήσια βάση

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξάνονται κατά 3,7% σε ετήσια βάση

Οι μηνιαίες τιμές του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με το Μάρτιο, μειώθηκαν σύμφωνα με ένα εποχιακό πρότυπο, σε 11,1 δισ. Ευρώ στις εξαγωγές και σε 9,6 δισ. Ευρώ στις εισαγωγές. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πράσινα βραβεία πόλης

Πράσινα βραβεία πόλης

H πορτογαλική πόλη της Λισαβόνας κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι προτάσεις της Ε. Ε. για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020

Οι προτάσεις της Ε. Ε. για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020

Ξεκίνησαν ήδη οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο Commission, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και εθνικών αντιπροσωπειών για την τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος κύκλος κατάρτισης Γεωπόνων-Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«Η Ευρώπη να θωρακίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων στο πόσιμο νερό»

«Η Ευρώπη να θωρακίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων στο πόσιμο νερό»

«Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό για όλους και όλες, έως το 2030». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ