ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνητικό έργο για καινοτόμες προσεγγίσεις προώθησης της αειφορίας των ελαιώνων

Ερευνητικό έργο για καινοτόμες προσεγγίσεις προώθησης της αειφορίας των ελαιώνων

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωμεσογειακό πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) το ερευνητικό έργο SUSTAINOLIVE 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα Σπουδών για τις «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»

Πρόγραμμα Σπουδών για τις «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διοργανώνει σύντομο πρόγραμμα σπουδών με θέμα «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» στοχεύοντας στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην γεωργική παραγωγή.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 12.325 νέους γεωργούς

Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 12.325 νέους γεωργούς

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και από ποιες οι Περιφέρειες. Ο σκοπός και το πρόγραμμα κατάρτισης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα επενδύσεων σε επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής 2018-2019

Πρόγραμμα επενδύσεων σε επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής 2018-2019

Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ Β΄3250)». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις

Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις

Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πράξη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θέρμανση με αγροτική βιομάζα: υλοποίηση προγράμματος από το ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ

Θέρμανση με αγροτική βιομάζα: υλοποίηση προγράμματος από το ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και άλλων ευρωπαίων εταίρων (13 οργανισμούς από 9 Ευρωπαϊκές χώρες), υλοποιούν ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, το AgroBioHeat, για την προώθηση της θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ευρώπη, που επιδιώκει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υπερνίκηση εμποδίων και την ενίσχυση της αγοράς τεχνολογικών λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα Focus Groups του EIP AGRI

Νέα Focus Groups του EIP AGRI

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειρογνωμόνων για πέντε νέα Focus Groups του EIP AGRI.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Συνολικά, προβλέπεται να εκπονηθούν δέκα (10) θεματικά σχέδια διαχείρισης (ΘΣΔ), ένα για κάθε μία από τις 10 χωρικές ενότητες/ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Υπομέτρου 7.1.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων ύψους 191,6 εκατ. ευρώ

Προκήρυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων ύψους 191,6 εκατ. ευρώ

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα προώθησης με προθεσμία έως τις 16 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1144/2014. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

2η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 "Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας", 10.1.02 "Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας", 10.01.03 "Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας" και 10.01.04 "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" του Μέτρου 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. Αραχωβίτη, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΑ: Δυνατότητα αξιοποίησης και των επιπλέον κοινοτικών πόρων ύψους 253 εκ. ευρώ από το αποθεματικό επίδοσης

ΠΑΑ: Δυνατότητα αξιοποίησης και των επιπλέον κοινοτικών πόρων ύψους 253 εκ. ευρώ από το αποθεματικό επίδοσης

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 πέτυχε τους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης της Ε.Ε. με τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία εφαρμογής του. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στις 23 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση

Στις 23 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση

Οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 13 έτους 2018, η καταβολή της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 21.12.2018, δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αρχής γενομένης από σήμερα 10.01.2019 ως και την 23.01.2019.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα τροποποίηση στις ημερομηνίες για Κομφούζιο

Νέα τροποποίηση στις ημερομηνίες για Κομφούζιο

5η τροποποίηση της Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τα προγράμματα μελισσοκομίας 2019

Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τα προγράμματα μελισσοκομίας 2019

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης, η οποία και θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα κατά την οποία λήγει και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καταχώριση του αριθμού σήμανσης των ίππων

Καταχώριση του αριθμού σήμανσης των ίππων

Από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου έως την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για τις Σπάνιες Φυλές

Τον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για τις Σπάνιες Φυλές

Η δεύτερη πρόσκληση για την Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας: Οι δικαιούχοι και οι δεσμεύσεις

Νέο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας: Οι δικαιούχοι και οι δεσμεύσεις

Οι επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» και στο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ

Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Προκηρύχτηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ με ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων έως 65%.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία

Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία

Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αναρτήθηκε στην Διαύγεια, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκρίθηκαν 235 εκ. ευρώ για την Εξισωτική

Εγκρίθηκαν 235 εκ. ευρώ για την Εξισωτική

Αναλυτικά η απόφαση του ΥπΑΑΤ.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Δύο νέες προκηρύξεις μέχρι τέλος του χρόνου

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Δύο νέες προκηρύξεις μέχρι τέλος του χρόνου

Την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 χαιρέτισε με ομιλία του σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, στην Αθήνα.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μητρώο Αξιολογητών για το ΠΑΑ συστήνει η ΠΕ Δυτ. Ελλάδας

Μητρώο Αξιολογητών για το ΠΑΑ συστήνει η ΠΕ Δυτ. Ελλάδας

Μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2018 η υποβολή των αιτήσεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκύκλιος για το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Εγκύκλιος για το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» της περιόδου 2019-2023 επισημαίνονται και διευκρινίζονται τα ακόλουθα, σε ότι αφορά στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο του, μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου, συμπληρωματικά της 1849/57000/19-04-2018 Υπουργικής Απόφασης.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ