ΕΥΡΩΠΗ

Οι εμπορικοί κανόνες της ΕΕ

Οι εμπορικοί κανόνες της ΕΕ

Η ΕΕ θέλει να εξασφαλίσει ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνται σε λογικές και δίκαιες τιμές στην ΕΕ. Γι' αυτό και, για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια, έχει ξεκινήσει τη ριζική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) της ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιονομική πειθαρχεία: μείωση των άμεσων πληρωμών για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για κρίσεις

Δημοσιονομική πειθαρχεία: μείωση των άμεσων πληρωμών για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για κρίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα πρόταση για τη μείωση των δαπανών για τη στήριξη των γεωργών για το οικονομικό έτος 2019 για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργία και περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Γεωργία και περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην Κοινή Γεωργική Πολιτική στοχεύει στην αποφυγή των κινδύνων υποβάθμισης του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγρο-οικοσυστημάτων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ώστε να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν την οικονομική ζημία εξαιτίας συμπράξεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η χαμηλότερη παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ-Τι ισχύει σε άλλα προϊόντα

Η χαμηλότερη παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ-Τι ισχύει σε άλλα προϊόντα

Λόγω των ξηρών συνθηκών στα τέλη της άνοιξης σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, η παραγωγή δημητριακών στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι κάτω του μέσου όρου το 2018/2019. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ για μικροεπιχειρηματίες στην Ελλάδα

7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ για μικροεπιχειρηματίες στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας (ΣΤΘ) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξάνονται κατά 3,7% σε ετήσια βάση

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξάνονται κατά 3,7% σε ετήσια βάση

Οι μηνιαίες τιμές του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με το Μάρτιο, μειώθηκαν σύμφωνα με ένα εποχιακό πρότυπο, σε 11,1 δισ. Ευρώ στις εξαγωγές και σε 9,6 δισ. Ευρώ στις εισαγωγές. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πράσινα βραβεία πόλης

Πράσινα βραβεία πόλης

H πορτογαλική πόλη της Λισαβόνας κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι προτάσεις της Ε. Ε. για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020

Οι προτάσεις της Ε. Ε. για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020

Ξεκίνησαν ήδη οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο Commission, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και εθνικών αντιπροσωπειών για την τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος κύκλος κατάρτισης Γεωπόνων-Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«Η Ευρώπη να θωρακίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων στο πόσιμο νερό»

«Η Ευρώπη να θωρακίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων στο πόσιμο νερό»

«Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό για όλους και όλες, έως το 2030». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νεονικοτινοειδή: η EFSA αξιολογεί τις χρήσεις έκτακτης ανάγκης

Νεονικοτινοειδή: η EFSA αξιολογεί τις χρήσεις έκτακτης ανάγκης

Η ΕΑΑΤ εξέτασε την επιστημονική βάση για τις άδειες έκτακτης ανάγκης των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων που χορηγήθηκαν σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ το 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε ζώα

Εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε ζώα

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) διεξάγει έρευνα ως μέρος μιας μεγάλης μελέτης που αποσκοπεί στην παροχή μιας επισκόπησης των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με την αντικατάσταση, μείωση ή τελειοποίηση της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς-γνωστές ως «3Rs». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«Κλίμακα αριστείας» στην Επιτροπή

«Κλίμακα αριστείας» στην Επιτροπή

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών: Να μείνει ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα

Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών: Να μείνει ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα

Στις 18/6/2018 έλαβε χώρα το Συμβούλιο Γεωργίας - Αλιείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π κ. Χαράλαμπο Κασίμη. .  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περισσότερα χρήματα για το περιβάλλον

Περισσότερα χρήματα για το περιβάλλον

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης κατά σχεδόν 60% για το LIFE, το πρόγραμμα της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο Β. Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας

Ο Β. Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας

"Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας" 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόταση δημοσιονομικής πειθαρχίας: Τι περικοπές προβλέπει από τις Ενισχύσεις

Πρόταση δημοσιονομικής πειθαρχίας: Τι περικοπές προβλέπει από τις Ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ετήσια μείωση των άμεσων πληρωμών για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για κρίσεις. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πόσους ευρωβουλευτές θα έχει κάθε χώρα από το 2019

Πόσους ευρωβουλευτές θα έχει κάθε χώρα από το 2019

Οι ευρωβουλευτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στις 13 Ιουνίου σε σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενη πρόταση του Κοινοβουλίου και το οποίο ζητά τη μείωση των εδρών του ΕΚ από 751 σε 705, μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων: υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης

Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων: υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης

Τα δεδομένα παρακολούθησης από το 2016 για μια σειρά κτηνιατρικών φαρμάκων, μη επιτρεπόμενων ουσιών και μολυσματικών ουσιών που βρίσκονται σε ζώα και τρόφιμα που προέρχονται από ζώα υποδηλώνουν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελεύθερη ροή δεδομένων: Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς

Ελεύθερη ροή δεδομένων: Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς

Η ενιαία αγορά βασίζεται στην ελεύθερη ροή ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών. Η ελεύθερη διακίνηση δεδομένων θα μπορούσε να προστεθεί επίσης στον κατάλογο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15.000 ταξιδιωτικές κάρτες στη διάθεση των νέων για να εξερευνήσουν την ΕΕ το καλοκαίρι

15.000 ταξιδιωτικές κάρτες στη διάθεση των νέων για να εξερευνήσουν την ΕΕ το καλοκαίρι

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 2018, να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ και να έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«EU-FORA» εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«EU-FORA» εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σήμερα, ανοίγει η αυλαία για το τελευταίο εκπαιδευτικό σεμινάριο, γνωστό και ως Module 3, στο πλαίσιο του προγράμματος "EU-FORA".  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Drones: Νέοι κανόνες για ασφαλέστερους ουρανούς

Drones: Νέοι κανόνες για ασφαλέστερους ουρανούς

Οι πρώτοι κανόνες της ΕΕ για τα drones προστατεύουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το σεβασμό στα δεδομένα, την ιδιωτικότητα και το περιβάλλον. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΕ: ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και τελωνειακών αρχών

ΕΕ: ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και τελωνειακών αρχών

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να καταστεί η φορολογική και τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καλύτερη και αποτελεσματικότερη. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ