ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καστανιά: Επεμβάσεις για καρπόκαψα και ανθράκωση στα ορεινά

Καστανιά: Επεμβάσεις για καρπόκαψα και ανθράκωση στα ορεινά

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για την Κεντρική και Δυτική Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αραβόσιτος: Συστάσεις και προειδοποιήσεις για το διαβρώτικα

Αραβόσιτος: Συστάσεις και προειδοποιήσεις για το διαβρώτικα

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαμβάκι: Η πορεία του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στη Λάρισα

Βαμβάκι: Η πορεία του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στη Λάρισα

Συστάσεις και οδηγίες για το βαμβάκι από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμυγδαλιά: Εμφάνιση εντομολογικών εχθρών

Αμυγδαλιά: Εμφάνιση εντομολογικών εχθρών

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου για τις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαμβάκι: Αντιμετώπιση της πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού

Βαμβάκι: Αντιμετώπιση της πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού

Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ Σερρών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελιά: Εκκολάψεις του πυρηνοτρήτη

Ελιά: Εκκολάψεις του πυρηνοτρήτη

Τεχνικό δελτίο για τις πεδινές περιοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επεμβάσεις στις ροδακινιές

Επεμβάσεις στις ροδακινιές

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορούν τους ροδακινοπαραγωγούς της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καρπουζιά: Συστάσεις για περονόσπορο, τετράνυχο, θρίπα

Καρπουζιά: Συστάσεις για περονόσπορο, τετράνυχο, θρίπα

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπαίθρια πεπονιά: Εντομολογικοί εχθροί της εποχής

Υπαίθρια πεπονιά: Εντομολογικοί εχθροί της εποχής

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου και αφορά τις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελιά: Ορθή εφαρμογή ψεκασμών καλύψεως για τον έλεγχο του δάκου

Ελιά: Ορθή εφαρμογή ψεκασμών καλύψεως για τον έλεγχο του δάκου

Αναλυτικές οδηγίες - κανόνες για τους ψεκασμούς καλύψεως για τον έλεγχο του δάκου της ελιάς και των σχετιζόμενων μυκητολογικών προσβολών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δακοκτονία: Ξεκινά σε Λέσβο και Φθιώτιδα

Δακοκτονία: Ξεκινά σε Λέσβο και Φθιώτιδα

Στην μάχη της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς μπαίνουν οι περιφερειακές ενότητες της χώρας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Πτήσεις ευδεμίδας

Αμπέλι: Πτήσεις ευδεμίδας

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαϊας και αφορά τους αμπελοκαλλιεργητές των πεδινών περιοχών σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κεφαλονιά, Ζακύνθου, Ιθάκη. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελιά: Επεμβάσεις για πυρηνοτρήτη

Ελιά: Επεμβάσεις για πυρηνοτρήτη

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για την Πιερία και την ορεινή Χαλκιδική. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πυρηνόκαρπα: Συστάσεις για εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες

Πυρηνόκαρπα: Συστάσεις για εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες

Συστάσεις για τα πυρηνόκαρπα για τις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαμβάκι: Απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας

Βαμβάκι: Απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας

Συστάσεις στους βαμβακοπαραγωγούς για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο, από την ΔΑΟΚ Μαγνησίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Ασθένειες και εχθροί - Προσβολές και συστάσεις

Αμπέλι: Ασθένειες και εχθροί - Προσβολές και συστάσεις

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευδεμίδα αμπελιού: Σε εξέλιξη η 2η πτήση του εντόμου

Ευδεμίδα αμπελιού: Σε εξέλιξη η 2η πτήση του εντόμου

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελιά: Επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες

Ελιά: Επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τις περιοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Εχθροί και ασθένειες - Αντιμετώπιση

Αμπέλι: Εχθροί και ασθένειες - Αντιμετώπιση

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καρυδιά: Ανθράκωση και βακτηρίωση

Καρυδιά: Ανθράκωση και βακτηρίωση

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου και αφορά τους καλλιεργητές της Κεντρικής Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φιστικιά: Βοτρυοσφαίρια και σεπτορίωση

Φιστικιά: Βοτρυοσφαίρια και σεπτορίωση

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου και αφορά τους καλλιεργητές της Κεντρικής Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αποτροπή της εξάπλωσης της Xylella fastidiosa

Αποτροπή της εξάπλωσης της Xylella fastidiosa

Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για την αποτροπή της εξάπλωσης και εγκατάστασης του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελιά: Συστάσεις για τον πυρηνοτρήτη

Ελιά: Συστάσεις για τον πυρηνοτρήτη

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Ανάπτυξη περονόσπορου και ωιδίου

Αμπέλι: Ανάπτυξη περονόσπορου και ωιδίου

Συστάσεις για το αμπέλι από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορά όλες τις περιοχές της Κεντρικής - Δυτικής Μακεδονίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμυγδαλιά: Συστάσεις για τις προσβολές της εποχής

Αμυγδαλιά: Συστάσεις για τις προσβολές της εποχής

Χρήσιμες συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου για τους αμυγδαλοπαραγωγούς της Κεντρικής Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ