ΕΥΡΩΠΗ

Νέα πλατφόρμα διευκολύνει τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια

Νέα πλατφόρμα διευκολύνει τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια

Η δέσμευση της ΕΕ για μετάβαση σε καθαρή ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη και μη διαπραγματεύσιμη. Σε αυτή τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, και κατά την απομάκρυνση από την οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, καμία περιφέρεια δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη

Δύο έτη μετά τη συμφωνία του Παρισιού, η ΕΕ ηγείται σταθερά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σειρά πρωτοβουλιών για μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία, κατά τη σύνοδο κορυφής με τίτλο «One Planet Summit» στο Παρίσι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ειδική έκδοση του περιοδικού της EFSA για τις διαιτητικές τιμές αναφοράς

Ειδική έκδοση του περιοδικού της EFSA για τις διαιτητικές τιμές αναφοράς

Το έργο της EFSA σχετικά με τις τιμές διατροφής (DRVs) συγκεντρώθηκε σε μια ειδική έκδοση της Εφημερίδας EFSA. Τα DRVs είναι βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, επιστήμονες, διαχειριστές κινδύνου και φορείς χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Eντοπισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών για φυτοφάρμακα και βιοκτόνα

Eντοπισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών για φυτοφάρμακα και βιοκτόνα

Δημόσια διαβούλευση: σχέδιο καθοδήγησης για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκληρώνουν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκληρώνουν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η Συμφωνία θα ανοίξει την ιαπωνική αγορά 127 εκατομμυρίων καταναλωτών στις βασικές γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ και θα αυξήσει τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ σε διάφορους άλλους τομείς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων

Η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων

Το ισχύον πλαίσιο δεν οδηγεί σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θαλάσσια πολιτική: Παραπομπή Βουλγαρίας, Φινλανδίας και Ελλάδας στο Δικαστήριο

Θαλάσσια πολιτική: Παραπομπή Βουλγαρίας, Φινλανδίας και Ελλάδας στο Δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Βουλγαρία, τη Φινλανδίακαι την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κοινοποίησης ή μερικής κοινοποίησης των μέτρων για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (Οδηγία 2014/89/ΕΕ). Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προστασία αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Προστασία αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Ισχυρή πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μερών υποστηρίζει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των γεωργών στην τροφική αλυσίδα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συμφωνία για απλούστερους και αποτελεσματικότερους κανόνες ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις

Συμφωνία για απλούστερους και αποτελεσματικότερους κανόνες ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανακτήσουν την τρέχουσα απώλεια ΦΠΑ από διαδικτυακές πωλήσεις εκτιμώμενου ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Xylella: σύσταση ομάδων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Xylella: σύσταση ομάδων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Η EFSA συμμετείχε σε υπουργική διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το Xylella fastidiosa την 1η Δεκεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιτυχημένο το πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΕ-Κίνας, αναφέρουν νέοι αγρότες

Επιτυχημένο το πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΕ-Κίνας, αναφέρουν νέοι αγρότες

Εννέα νέοι ευρωπαίοι αγρότες επισκέφθηκαν την Κίνα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017, οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από ένα σχέδιο ΕΕ-Κίνας για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους νέους επαγγελματίες αγρότες και τους επαγγελματίες του τομέα της γεωργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η 5η διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αμπιτζάν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017 αποτέλεσε ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας μεταξύ των δύο ηπείρων, με επίκεντρο τη νεολαία και ένα βιώσιμο μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
EFSA: Χαμηλή επίπτωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στην ΕΕ

EFSA: Χαμηλή επίπτωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στην ΕΕ

Η EFSA δημοσίευσε τη δεύτερη συνοπτική έκθεση της ΕΕ για την παρακολούθηση των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Άρση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Άρση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός αποτελεί πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που αφαιρεί από πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας

Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας

Οι απλούστεροι κανόνες και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση θα εξασφαλίσουν ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα προσφέρει πραγματικά αποτελέσματα στην υποστήριξη των γεωργών και θα οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας της ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γλυφοσάτη: Πρώτα η υγεία των πολιτών, λέει το ΕΚ

Γλυφοσάτη: Πρώτα η υγεία των πολιτών, λέει το ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι το γλυφοσικό οξύ, μπορεί να είναι καρκινογόνος ουσία και ότι πρέπει ν απαγορευτεί μετά το 2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αρχίζει και επίσημα η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ

Αρχίζει και επίσημα η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ

Την Τετάρτη το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου, ο αρμόδιος για τη γεωργία Επίτροπος Phil Hogan θα παρουσιάσει στα μέλη της AGRI την ιδιαίτερα αναμενόμενη ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», αρχίζοντας επίσημα τη συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη της ΚΓΠ τα επόμενα χρόνια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σεπτέμβριος 2017: Εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων με αυξανόμενο πλεόνασμα

Σεπτέμβριος 2017: Εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων με αυξανόμενο πλεόνασμα

Η αξία των εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2017 διατηρήθηκε πολύ υψηλά, με συνολική τιμή, αυτή την στιγμή τα 11,7 δισ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές

Ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε σήμερα κανόνες που θα καταστήσουν ασφαλέστερες τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε καταστήματα και στο διαδίκτυο. Βάσει των κανόνων αυτών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα προσφέρουν λύσεις στους καταναλωτές που θα είναι επίσης πρακτικότερες, οικονομικά αποδοτικότερες και πιο καινοτόμες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενεργειακή Ένωση -το έτος της δέσμευσης

Ενεργειακή Ένωση -το έτος της δέσμευσης

Χάρη στην πρόοδο που σημειώθηκε το 2017, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υλοποίηση του εγχειρήματος της Ενεργειακής Ένωσης και για την επίτευξη δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και επενδύσεων. Τίθενται σε εφαρμογή ευνοϊκά μέτρα για την υποστήριξη μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο Ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Νέο Ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε νέα φιλόδοξα σχέδια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας: Σε αφορά!

Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας: Σε αφορά!

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας θέτει τις βάσεις για έναν επιτυχή ανοικτό διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και καινοτομίας, ενώ στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και συνδικάτα στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η EFSA προωθεί την παγκόσμια προσέγγιση στην ασφάλεια των τροφίμων

Η EFSA προωθεί την παγκόσμια προσέγγιση στην ασφάλεια των τροφίμων

Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συνολικές λύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημαντικά βήματα προόδου στη φετινή διάσκεψη για το κλίμα

Σημαντικά βήματα προόδου στη φετινή διάσκεψη για το κλίμα

Εκπρόσωποι από 200 περίπου χώρες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βόννη από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου υπό την προεδρία των νήσων Φίτζι. Ι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ