ΕΥΡΩΠΗ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ για τα κράτη μέλη

Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ για τα κράτη μέλη

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό συντελεστών ΦΠΑ και για τη δημιουργία ενός καλύτερου φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ

Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ

Η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1 δισεκ. Ευρώ μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2017 σε 12,7 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία εμπορική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η αγροτική ανάπτυξη στο μικροσκόπιο μέσω δημόσιας διαβούλευσης

Η αγροτική ανάπτυξη στο μικροσκόπιο μέσω δημόσιας διαβούλευσης

Οι πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ υποστηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, χάρη σε δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θετικός αντίκτυπος των εμπορικών κανόνων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Θετικός αντίκτυπος των εμπορικών κανόνων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δείχνει τον θετικό αντίκτυπο των συστημάτων δασμολογικών εκπτώσεων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Road trip στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών

Road trip στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών

Το Road trip project είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπου 8 νέοι σε 4 ομάδες των 2 ατόμων θα ταξιδέψουν οδικώς στην Ευρώπη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μελλοντικό πακέτο μάθησης

Μελλοντικό πακέτο μάθησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρώτη ευρεία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά

Πρώτη ευρεία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά

Η Επιτροπή υιοθετεί μια στρατηγική για τα πλαστικά, η οποία θα προστατεύει το περιβάλλον από τη πλαστική ρύπανση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την καινοτομία Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποβλήτων, αλλά λιγότερα από 30% συλλέγονται για ανακύκλωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι κίνδυνοι εφαρμογής νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα

Οι κίνδυνοι εφαρμογής νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα

Η EFSA ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο καθοδήγησης για την εκτίμηση κινδύνου των εφαρμογών νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων: Η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση

Προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων: Η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση

Η Επιτροπή θα χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. Ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε όλο τον κόσμο - 27 εκατ. Ευρώ περισσότερο από ό,τι το 2017. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Η έκταση της γης που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία στην Ευρώπη εξακολούθησε να αυξάνεται σταθερά από την αρχή της δεκαετίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, ο δυναμισμός του βιολογικού τομέα δεν αντανακλάται στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης στη γεωργία μειώνονται παρά τη συνολική αύξηση.Εξαίρεση η Ελλάδα, που το 11,9% του συνόλου των εργαζομένων, απασχολείται στον αγροτικό τομέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και το ΕΚ επιθυμεί να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ

25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ

Για 25 χρόνια πρόσωπα, αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόεδρος Juncker στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Αντιστοιχία φιλοδοξιών και αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έγκριση των ανταγωνιστικών δημοπρασιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έγκριση των ανταγωνιστικών δημοπρασιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βάσει του νέου μηχανισμού, η Ελλάδα το 2018 θα διεξάγει ξεχωριστές ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών και των αιολικών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από το 2019 οι δημοπρασίες θα είναι κοινές και για τις δύο τεχνολογίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πιο διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας

Πιο διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για μια νέα οδηγία σχετικά με πιο διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας σε όλη την ΕΕ, ως μέρος της συνέχειας που δίνεται στον Eυρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ

Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για να διευκολύνει τις εταιρείες να πωλούν ασφαλή προϊόντα σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχίζονται οι υψηλές αποδόσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία

Συνεχίζονται οι υψηλές αποδόσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξήθηκαν περαιτέρω τον Οκτώβριο του 2017. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περαιτέρω μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ευρώπη

Περαιτέρω μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ευρώπη

Η ποσότητα των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς στην ΕΕ θα εξακολουθήσει να μειώνεται έως το 2030, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης αστικοποίησης στην Ευρώπη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων τα επόμενα 12 χρόνια

Η αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων τα επόμενα 12 χρόνια

Ο ευρωπαϊκός τομέας της κτηνοτροφίας αναμένεται να ωφεληθεί από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αύξηση του εισοδήματος, συμβάλλοντας στις υψηλότερες εξαγωγές της ΕΕ. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν θα ωφελήσει κάθε τομέα της αγοράς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γονιδιοτοξικότητα ουσιών: νέα στοιχεία από την EFSA

Γονιδιοτοξικότητα ουσιών: νέα στοιχεία από την EFSA

Η EFSA δημοσίευσε μια ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την πιθανή γονιδιοτοξικότητα των ουσιών στις αξιολογήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μείωση της γεωργικής εργασίας και των εισοδημάτων μέχρι το 2030

Μείωση της γεωργικής εργασίας και των εισοδημάτων μέχρι το 2030

Το ευρωπαϊκό γεωργικό εργατικό δυναμικό αναμένεται να μειωθεί κατά 28% μεταξύ 2017 και 2030, ενώ παράλληλα θα μειώσει το γεωργικό εισόδημα της ΕΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συζήτηση για τις συνέπειες της Brexit για τον αγροτικό τομέα

Συζήτηση για τις συνέπειες της Brexit για τον αγροτικό τομέα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την Εθνική Ένωση Αγροτών στο Γιορκσάιρ και τη Βορειοανατολική Ευρώπη, οργάνωσαν μια συζήτηση στη Γιορκ για να κατανοήσουν τις συνέπειες του Brexit για τον αγροτικό τομέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Omnibus: Τι αλλάζει από Ιανουάριο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη γεωργία

Omnibus: Τι αλλάζει από Ιανουάριο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη γεωργία

Το Omnibus απλουστεύει και ενισχύει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για ένα ευρύ φάσμα γεωργικών θεμάτων, από τη διαχείριση του κινδύνου έως τη στήριξη των νέων γεωργών, και είναι το τελευταίο από μια σειρά μέτρων απλούστευσης και εκσυγχρονισμού που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γλυφοσάτη ...και περισσότερη διαφάνεια

Γλυφοσάτη ...και περισσότερη διαφάνεια

Ανταποκρινόμενη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ και εξαγγέλλει μέτρα που θα καταστήσουν διαφανέστερη, στο μέλλον, τη διαδικασία αδειοδότησης, περιορισμού ή απαγόρευσης της χρήσης φυτοφαρμάκων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ