ΕΥΡΩΠΗ

Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο

Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο "I LIVE GREEN" από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το δίκτυο των εταίρων του διοργανώνουν τον διαγωνισμό παραγωγής βίντεο «I LIVE GREEN» και καλούν όλους τους Ευρωπαίους να δείξουν τη δημιουργικότητά τους και να μοιραστούν τις ενέργειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η καινοτομία στην καθαρή ενέργεια χρειάζεται  αλλαγή νοοτροπίας

Η καινοτομία στην καθαρή ενέργεια χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας

Η τόνωση της ενεργειακής καινοτομίας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τον τρόπο διάθεσης των πόρων, ανέφεραν οι ευρωβουλευτές στη σημερινή ψηφοφορία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κλιματική αλλαγή: Το ΕΚ υπερψήφισε την ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2

Κλιματική αλλαγή: Το ΕΚ υπερψήφισε την ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2

Μείωση των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών CO2 προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα. - Δημιουργία δύο νέων ταμείων που θα στηρίξουν την καινοτομία και τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα - Τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ηλεκτρονικές αγορές: τέλος στον γεωγραφικό αποκλεισμό

Ηλεκτρονικές αγορές: τέλος στον γεωγραφικό αποκλεισμό

Η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφαλέστερο πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους

Ασφαλέστερο πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ? αυτό ενώ παράλληλα θα προσφέρει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλάζει η δημόσια παρέμβαση της Ε.Ε. στην αγορά γάλακτος σε σκόνη

Αλλάζει η δημόσια παρέμβαση της Ε.Ε. στην αγορά γάλακτος σε σκόνη

Στις 29 Ιανουαρίου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. αποφάσισε προσωρινή αλλαγή στη λειτουργία του μηχανισμού της δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διευκόλυνση του εμπορίου - Προώθηση του θεσμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων

Διευκόλυνση του εμπορίου - Προώθηση του θεσμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων

Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας είναι ο φορέας (επιχείρηση) ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, και επομένως δικαιούται να απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη, ανάλογα με το τύπο άδειας που του έχει χορηγηθεί. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«Όχι στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ»

«Όχι στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ»

Ευ. Αποστόλου: Συμφωνούμε με τον Επίτροπο Hogan που απέκλεισε ξεκάθαρα κάθε μορφή επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκή επένδυση 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας

Ευρωπαϊκή επένδυση 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας

Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Όχι σε περικοπές δαπανών από Ευρωβουλή για την ΚΑΠ

Όχι σε περικοπές δαπανών από Ευρωβουλή για την ΚΑΠ

Οποιεσδήποτε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ και θα πλήξουν τις γεωργικές κοινότητες και τις αγροτικές περιοχές.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων

Νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων από όλους τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25η Μαΐου.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ για τα κράτη μέλη

Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ για τα κράτη μέλη

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό συντελεστών ΦΠΑ και για τη δημιουργία ενός καλύτερου φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ

Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ

Η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1 δισεκ. Ευρώ μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2017 σε 12,7 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία εμπορική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η αγροτική ανάπτυξη στο μικροσκόπιο μέσω δημόσιας διαβούλευσης

Η αγροτική ανάπτυξη στο μικροσκόπιο μέσω δημόσιας διαβούλευσης

Οι πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ υποστηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, χάρη σε δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θετικός αντίκτυπος των εμπορικών κανόνων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Θετικός αντίκτυπος των εμπορικών κανόνων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δείχνει τον θετικό αντίκτυπο των συστημάτων δασμολογικών εκπτώσεων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Road trip στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών

Road trip στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών

Το Road trip project είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπου 8 νέοι σε 4 ομάδες των 2 ατόμων θα ταξιδέψουν οδικώς στην Ευρώπη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μελλοντικό πακέτο μάθησης

Μελλοντικό πακέτο μάθησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρώτη ευρεία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά

Πρώτη ευρεία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά

Η Επιτροπή υιοθετεί μια στρατηγική για τα πλαστικά, η οποία θα προστατεύει το περιβάλλον από τη πλαστική ρύπανση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την καινοτομία Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποβλήτων, αλλά λιγότερα από 30% συλλέγονται για ανακύκλωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι κίνδυνοι εφαρμογής νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα

Οι κίνδυνοι εφαρμογής νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα

Η EFSA ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο καθοδήγησης για την εκτίμηση κινδύνου των εφαρμογών νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων: Η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση

Προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων: Η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση

Η Επιτροπή θα χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. Ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε όλο τον κόσμο - 27 εκατ. Ευρώ περισσότερο από ό,τι το 2017. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Η έκταση της γης που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία στην Ευρώπη εξακολούθησε να αυξάνεται σταθερά από την αρχή της δεκαετίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, ο δυναμισμός του βιολογικού τομέα δεν αντανακλάται στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης στη γεωργία μειώνονται παρά τη συνολική αύξηση.Εξαίρεση η Ελλάδα, που το 11,9% του συνόλου των εργαζομένων, απασχολείται στον αγροτικό τομέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και το ΕΚ επιθυμεί να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ

25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ

Για 25 χρόνια πρόσωπα, αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόεδρος Juncker στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Αντιστοιχία φιλοδοξιών και αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ