Στόχοι και επιδιώξεις

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Βασικός επίσης στόχος για τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι να συμβάλει στην παροχή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη, καθώς και να διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούνται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ