ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ Αγροτικοί Συνεταιρισμοί | Neapaseges |
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρχισε η εξέταση των αιτήσεων για την 2η πρόσκληση των «Νέων Γεωργών»

Άρχισε η εξέταση των αιτήσεων για την 2η πρόσκληση των «Νέων Γεωργών»

Από τις υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, άρχισε η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στη 2η πρόσκληση «Νέων Γεωργών». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης

Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης

Υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υποβολής της αίτησης στήριξης των ενδιαφερόμενων (φάκελος υποψηφιότητας). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Συνδεδεμένη στον τομέα της κτηνοτροφίας (ειδικά δικαιώματα)

Η Συνδεδεμένη στον τομέα της κτηνοτροφίας (ειδικά δικαιώματα)

Με σημερινή απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της ΥΑ 1628/64707/14-06-2017 για το έτος ενίσχυσης 2017. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO

3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO

Με την ανάδειξη κοινών στόχων και νέων ιδεών στο εταιρικό σχήμα του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του εν λόγω έργου στη Θεσσαλονίκη (15 και 16 Μαΐου 2018), με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι αλλάζει στην χωροταξική κατανομή και τη μίσθωση των βοσκησίμων γαιών

Τι αλλάζει στην χωροταξική κατανομή και τη μίσθωση των βοσκησίμων γαιών

Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Τσιρώνης, για τον χωροταξιακό έλεγχο της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τριμελής επιτροπή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεταποίηση: Ξεκίνησε η αξιολόγηση για τις 535 αιτήσεις

Μεταποίηση: Ξεκίνησε η αξιολόγηση για τις 535 αιτήσεις

Η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης ξεκίνησε άμεσα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου και των αντίστοιχων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αφορά και επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα (τρόφιμα-ποτά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα «Συνεργασία»: Το πλαίσιο εφαρμογής

Πρόγραμμα «Συνεργασία»: Το πλαίσιο εφαρμογής

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομερείς εφαρμογής για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 σε 44.958 γεωργούς συνολικής αξίας 35,6 εκ. ευρώ. Από το σύνολο των 44.958 η συμπληρωματική κατανομή αφορά σε 14.346 γεωργούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέχρι 2 Ιουλίου η υποβολή Αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Μέχρι 2 Ιουλίου η υποβολή Αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Μετά την σχετική τροποποίηση της αριθμ 1406/52601/4-5-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1291Β / 2016), που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 ως την Δευτέρα, 2/7/2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κομφούζιο: μέχρι 15 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και μεταβίβασης

Κομφούζιο: μέχρι 15 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και μεταβίβασης

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, τροποποιείται η υπ? αριθμ. 2905/4-4-2018 εγκύκλιος, σε σχέση με την καταληκτική προθεσμίας υποβολής: α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου τα οποία αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα Απόφαση Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Νέα Απόφαση Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Εκδόθηκε η υπ' αρ. 1849/57000/19-04-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1505/2018 ) που αφορά την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων. Με τη νέα απόφαση επέρχονται αλλαγές στην προισχύουσα νομοθεσία, τις οποίες παρουσιάζουμε συνοπτικά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για τα Σχέδια Βελτίωσης

Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για τα Σχέδια Βελτίωσης

 Στο πλαίσιο της με αριθμό 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) και της ΥΑ 13158/28-11-2017 για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, το ΥΠΑΑΤ, με εγκύκλιο που εξέδωσε, διευκρινίζει τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εφαρμοσμένη Έρευνα και Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων

Εφαρμοσμένη Έρευνα και Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων

Εγκρίθηκε η εφαρμογή των δυο προγραμμάτων.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διακοπή Αλιείας Τόνου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

Διακοπή Αλιείας Τόνου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

Διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με τα εργαλεία LLD και LHM, από Πέμπτη 10 / 5 / 2018 και ώρα 24:00. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3η Οικογιορτή Λάρισας

3η Οικογιορτή Λάρισας

Το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαΐου-Εκδήλωση για τη διατροφή αύριο, Τετάρτη 9 Μαΐου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ημερίδες στην Αττική για τα Σχέδια Βελτίωσης

Ημερίδες στην Αττική για τα Σχέδια Βελτίωσης

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στήριξής τους, με δεδομένο ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει παραταθεί έως τις 5 Ιουνίου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέχρι 25 Μαΐου το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Μέχρι 25 Μαΐου το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, σε εφαρμογή της με αρ. 1849/57000/19-4-2018 Υ.Α., ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2018-2019 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 25 Μαΐου 2018 στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαχείριση κλαδεμάτων από ελαιώνες και αμπέλια

Διαχείριση κλαδεμάτων από ελαιώνες και αμπέλια

Ο Α.Ο.Σ. Κορωπίου, το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έχοντας τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση, πραγματοποιούν σήμερα επίδειξη συλλογής κλαδεμάτων σε ελαιώνες και αμπέλια στην περιοχή Κορωπίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ήπειρος: Ξεπερνά τις προσδοκίες το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Ήπειρος: Ξεπερνά τις προσδοκίες το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Ξεπέρασε τις προσδοκίες το ενδιαφέρον, για ένταξη στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, από τις βεβαιώσεις που μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί από το ΚΕΠΠΥΕΛ, οι αιτήσεις ανέρχονται στις 750, που ίσως αυξηθούν καθώς δόθηκε παράταση μέχρι τις 2 Μαΐου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπέρ του περιορισμού των νεονικοτινοειδών ψήφισε η χώρα μας

Υπέρ του περιορισμού των νεονικοτινοειδών ψήφισε η χώρα μας

Υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προβλέπει τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης των νεονικοτινοειδών, ψήφισε η χώρα μας κατά τη σημερινή ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι έλεγχοι για το πρόγραμμα απονιτρορύπανσης

Οι έλεγχοι για το πρόγραμμα απονιτρορύπανσης

Εγκύκλιο για τη διαδικασία διεξαγωγής των προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Οιναμπέλων 2018-2019

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Οιναμπέλων 2018-2019

Παραλαβή αιτήσεων από έως και 25 Μαΐου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ομάδα Εργασίας για την Αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών της Αμπέλου

Ομάδα Εργασίας για την Αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών της Αμπέλου

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας αντικείμενο της οποίας είναι η Αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών Αμπέλου και η υποβολή προτάσεων και σχεδίων στη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, με σκοπό την επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών της Αμπέλου.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τις Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τις Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης υπογράφει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων εκτέλεσης αρδευτικών έργων, με ελάχιστο προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ για κάθε υποβαλλόμενη πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 180 εκατ. ευρώ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ