ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ Αγροτικοί Συνεταιρισμοί | Neapaseges |
 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας κάνει γνωστά τα εξής:Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαχείριση ζιζανίων στους ελαιώνες

Διαχείριση ζιζανίων στους ελαιώνες

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επέμβασης εξαρτάται από την ηλικία των δένδρων, την εποχή του έτους, από το αν πρόκειται για αρδευόμενο ή μη ελαιώνα, αλλά και από το είδος των ζιζανίων, γεγονός που προϋποθέτει την σωστή αναγνώριση των ειδών και την παρακολούθηση της παρουσίας τους στον αγρό, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασθένειες και εχθροί του Αμπελιού

Ασθένειες και εχθροί του Αμπελιού

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Αμπέλι εξέδωσε το Περιφερειακό Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, δινοντας οδηγίες για την αντιμετώπιση ασθενειών και μικροοργανισμών που προσβάλλουν τις αμπελοκαλλιέργειες αυτή την περίοδο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φυτοπροστασία στην Ελιά

Φυτοπροστασία στην Ελιά

Πληροφορίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών στην ελιά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος της φιστικιάς

Ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος της φιστικιάς

Οι ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος παρά τη βραδεία εξάπλωσή τους, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και αδυναμία ανανέωσης των δένδρων, λόγω της μακροχρόνιας διατήρησης των μολυσμάτων στο έδαφος. Ως εκ τούτου, η καταπολέμησή τους είναι δύσκολη και βασίζεται κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασθένειες στην καρυδιά και η αντιμετώπισή τους

Ασθένειες στην καρυδιά και η αντιμετώπισή τους

Οι ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος οφείλονται συνήθως σε μύκητες εδάφους, αλλά και σε βακτήρια. Αν και η εξάπλωσή τους είναι βραδεία, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και αδυναμία ανανέωσης των δένδρων, λόγω της μακροχρόνιας διατήρησης των μολυσμάτων στο έδαφος. Ως εκ τούτου, η καταπολέμησή τους είναι δύσκολη και βασίζεται κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστανιά: ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος

Καστανιά: ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος

Αν και η εξάπλωσή τους είναι βραδεία, εν τούτοις θεωρούνται σοβαρές, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και αδυναμία ανανέωσης των δένδρων, λόγω της μακροχρόνιας διατήρησης των μολυσμάτων στο έδαφος. Ως εκ τούτου, η καταπολέμησή τους είναι δύσκολη και βασίζεται κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φουζικλάδιο μηλιάς-αχλαδιάς

Φουζικλάδιο μηλιάς-αχλαδιάς

Από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους μηλεώνες και αχλαδεώνες στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας (Αλεξάνδρεια, Λουτρός, Καβάσιλα, Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Γαλατάδες, Έδεσσα), διαπιστώθηκαν στο εργαστήριο ώριμα ασκοσπόρια.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βασικές ασθένειες της περιόδου στην ελιά και αντιμετώπιση

Βασικές ασθένειες της περιόδου στην ελιά και αντιμετώπιση

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων με πρακτικές οδηγίες για τους παραγωγούς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μονίλια και Βαμβακάδα στη ροδακινιά

Μονίλια και Βαμβακάδα στη ροδακινιά

Πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης. Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δηλητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα

Δηλητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα

Εκατοντάδες περιστατικά καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μονίλια βερικοκιάς: Πώς να την αντιμετωπίσετε

Μονίλια βερικοκιάς: Πώς να την αντιμετωπίσετε

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων στις περισσότερες περιοχές. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργικές προειδοποιήσεις για την αμυγδαλιά

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την αμυγδαλιά

Συμβουλές προς τους παραγωγούς για τις βασικές ασθένειες της περιόδου και τα μέτρα αντιμετώπισης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προειδοποιήσεις για Βερικοκιά και Ροδακινιά

Προειδοποιήσεις για Βερικοκιά και Ροδακινιά

Τεχνικό δελτίο με συμβουλές προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενημέρωση για την Ευδέμιδα στο Αμπέλι

Ενημέρωση για την Ευδέμιδα στο Αμπέλι

Πληροφορίες για την Ευδέμιδα, ένα από τα πλέον ζημιογόνα έντομα του αμπελιού, παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περονόσπορος στις καλλιέργειες κρεμμυδιού και τρόποι αντιμετώπισης

Περονόσπορος στις καλλιέργειες κρεμμυδιού και τρόποι αντιμετώπισης

Ο μύκητας προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους βολβούς. Στα φύλλα προκαλεί διάσπαρτες χλωρωτικές τεφροπράσινες ή υπόλευκες κηλιδώσεις, ή ραβδώσεις οι οποίες αργότερα καλύπτονται από τεφρώδη εξάνθηση (σποριάγγεια). Τα φύλλα σιγά-σιγά μαραίνονται και καταστρέφονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αχλαδιά-Μηλιά: Συμβουλές για τους παραγωγούς

Αχλαδιά-Μηλιά: Συμβουλές για τους παραγωγούς

Τα βλαστικά στάδια μεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν μία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των μηλοειδών, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες, αλλά και εντομολογικούς εχθρούς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασθένειες και εχθροί των πυρηνόκαρπων

Ασθένειες και εχθροί των πυρηνόκαρπων

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργικές προειδοποιήσεις για Βίκο, Μπιζέλι και Φακές

Γεωργικές προειδοποιήσεις για Βίκο, Μπιζέλι και Φακές

Στους Νομούς Μαγνησίας, Λάρισας (περιοχή Χαλκιάδων-Φάρσαλα στο Κιλελέρ) και στις περιοχές όπου καλλιεργούνται τα ψυχανθή διαπιστώθηκε η εμφάνιση του περονόσπορου σε κτηνοτροφικό μπιζέλι, βίκο και Φακές αναμένεται στα υπόλοιπα ψυχανθή καθώς και στις περιοχές των νομών Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων όπου καλλιεργούνται ψυχανθή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προστασία στην καλλιέργεια πατάτας

Προστασία στην καλλιέργεια πατάτας

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων με οδηγίες προς τους παραγωγούς εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η καλλιέργεια της φουντουκιάς-Αναλυτικός οδηγός

Η καλλιέργεια της φουντουκιάς-Αναλυτικός οδηγός

Η καλλιέργεια της φουντουκιάς είναι γνωστή στην Ελλάδα από τα αρχαιότατα χρόνια. Σήμερα στη χώρα μας, η φουντουκιά καλλιεργείται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η μεγαλύτερη έκταση βρίσκεται στη Μακεδονία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας

7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας

Στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας από τις 5 έως 8 Μαρτίου 2018.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αρώνια: πληροφορίες για την καλλιέργεια

Αρώνια: πληροφορίες για την καλλιέργεια

Η καλλιέργεια της αρώνιας ενδείκνυται για την χώρα μας, διότι οι κλιματικές και εδαφικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και το κόστος της φυτείας και καλλιέργειας είναι χαμηλό.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συμβουλές για τον περονόσπορο στην πατάτα

Συμβουλές για τον περονόσπορο στην πατάτα

Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος μεγαλύτερο από 15-20 εκ.) πρέπει να προστατεύονται με 7ήμερες επεμβάσεις. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξώασκος Ροδακινιάς

Εξώασκος Ροδακινιάς

Πληροφορίες για την ασθένεια και μέθοδοι αντιμετώπισής της, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ