Βιολογική Κτηνοτροφία: Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Βιολογική Κτηνοτροφία: Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
Από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 οι αιτήσεις. 

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετατίθεται και θα πραγματοποιείται το διάστημα από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.