Πληρωμή για Βιολογική Γεωργία 2016 και αυτόχθονες φυλές στα Τρίκαλα

Πληρωμή για Βιολογική Γεωργία 2016 και αυτόχθονες φυλές στα Τρίκαλα
Ενημέρωση παραγωγών για την πληρωμή της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία και για τη Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», για το έτος εφαρμογής 2016.

Η Δ/νση Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν σήμερα 20-12-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής για το πέμπτο έτος πληρωμής 2016. Δικαιούχοι της πενταετίας είναι 152 παραγωγοί και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 579.151,55 ?.
Ενστάσεις επί των καταστάσεων πληρωμής θα υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης από 20-12-2017 έως και 28 -12-2017.
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στις 20- 12- 2017 σύμφωνα με το e-mail του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενημέρωνε την ΔΑΟΚ Τρικάλων ότι μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία των πληρωμών του έτους 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046312
Καραβασίλη Αικατερίνη και Ευαγγελοπούλου Μαρία.

Επίσης, η ΔΑΟΚ Τρικάλων, ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το τέταρτο έτος πληρωμής (2016) της πενταετίας (1η Πληρωμή).
Δικαιούχοι παραγωγοί: 26, με συνολικό ποσό πληρωμής: 341.037,84 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Νταμάγκα Ευαγγελία).