Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αχαΐα

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αχαΐα
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της Δράσης 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία" για το 4ο έτος εφαρμογής 2015 (πενταετία). 

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171 - Πάτρα).

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 77 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 325.842,76 ευρώ.

Οι ενστάσεις επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής θα υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 έως την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην έδρα της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171 - Πάτρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613613702).