Πληρωμές στην Π.Ε. Κιλκίς για βιολογική γεωργία

Πληρωμές στην Π.Ε. Κιλκίς για βιολογική γεωργία
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων 

Η ΔΑΟΚ Κιλκίς γνωστοποιεί στους δικαιούχους παραγωγούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι χθες Τετάρτη 15/11/2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Κιλκίς η Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2015 και η Κατάσταση Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 "βιολογική γεωργία" , αφού ολοκληρώθηκε και η διαδικασία των ενστάσεων, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος , Τηλ. 2341350113, -115, -123, -126 ,-121,-181,-202.