Πληρωμές για Βιολογική Γεωργία 2015 στην Π.Ε. Καβάλας

Πληρωμές για Βιολογική Γεωργία 2015 στην Π.Ε. Καβάλας
Μέχρι 13 Νοεμβρίου οι ενστάσεις

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 06-11-2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για την πρόσκληση 74/4119/13-01-2012 και για το έτος 2015.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων από 07-11-2017 έως και 13-11-2017.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.
Πληροφορίες γρ. 465 και 456.