Οι πρόσφατοι δείκτες τιμών εισροών και εκροών σε Γεωργία - Κτηνοτροφία

Οι πρόσφατοι δείκτες τιμών εισροών και εκροών σε Γεωργία - Κτηνοτροφία
Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία- Κτηνοτροφία, με έτος βάσης 2010 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία- Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις ) του μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 5,2% έναντι αύξησης 7,0% που σημειώθηκε τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2017 με τον Ιανουάριο του 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,8%.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2017- Ιανουάριος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2016- Ιανουάριος 2017, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία- Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 4,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2017 με τον Ιανουάριο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2017- Ιανουάριος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2016- Ιανουάριος 2017, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Η μείωση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 5,2% τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, οφείλεται:

  • στη μείωση κατά 8,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά και κηπευτικά, πατάτες και σπόροι, κτηνοτροφικά φυτά.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,2% τον μήνα Ιανουάριο 2018. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 0,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας : ενέργεια και λιπαντικά.
  • Στην αύξηση κατά 0,7% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.