Καβάλα: Πίνακες πληρωμών για βιολογική και σπάνιες φυλές

Καβάλα: Πίνακες πληρωμών για βιολογική και σπάνιες φυλές
Ξεκίνησαν οι ενστάσεις-Περιθώριο πέντε ημερών. 

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2015.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 07-12-2017 έως και 14-12-2017. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

Επίσης, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής έτους 2016, της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, για την πρόσκληση 800/19605/17-02-2012. Η περίοδος των ενστάσεων ορίζεται από τις 6/12/2017 έως και 12/12/2017.