Από αύριο και για 5 μέρες οι ενστάσεις

Από αύριο και για 5 μέρες οι ενστάσεις
Π.Ε. Έβρου: Ανάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2015 δικαιούχων και απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία » Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020, ότι έχουν εκδοθεί και αποσταλεί στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), οι αναλυτικές καταστάσεις της 1ης πληρωμής του έτους 2015 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας (Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος Όροφος) καθώς και στα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Φερών, Τυχερού και Σουφλίου.


Επισημαίνονται τα παρακάτω:
1. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που φέρουν κυρώσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Τετάρτη 30 Αυγούστου έως και τη Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, στο γραφείο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (Νο 7) στον 2ο όροφο.
2. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους και από τους Γεωπόνους-Γεωργικούς συμβούλους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.