Συνδεδεμένη συμπύρηνου: Σε 3 τόνους/ ha η ελάχιστη ποσότητα προς χυμοποίηση

Συνδεδεμένη συμπύρηνου: Σε 3 τόνους/ ha η ελάχιστη ποσότητα προς χυμοποίηση
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 926/39517/06-04-2015 (ΦΕΚ Β΄680) απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου».  

Με κοινή απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια του ΥπΑΑΤ αποφασίζεται η τροποποίηση της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως ισχύει, ως εξής:

«Από το έτος 2019 η κατ' ελάχιστο απαιτούμενη ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς χυμοποίηση ορίζεται σε τρεις τόνους ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης

Η εν λόγω προσθήκη ισχύει από το έτος αιτήσεων 2019.

Δείτε αναλυτικά εδώ