Σχέδια Βελτίωσης: Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών έως τις 11 Μαΐου

Σχέδια Βελτίωσης: Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών έως τις 11 Μαΐου
Πρόκειται για την 3η παράταση στην υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής για τα Σχέδια Βελτίωσης.  

Συγκεκριμένα, με απόφαση του ΥπΑΑΤ παρατείνεται έως τις 11 Μαΐου η ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών για τα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ανά Περιφέρεια έχουν ως εξής: