Σπάνιες Φυλές: Ανακοίνωση για την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων Δικαιούχων

Σπάνιες Φυλές: Ανακοίνωση για την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων Δικαιούχων
Ανακοίνωση που αφορά στην απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων Δικαιούχων της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διαδικασιών για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ένταξης πράξεων, η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, σε συνέχεια της αριθμ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης και της αρ. 2/515/ 2-1-2019 ανακοίνωσης του Γεν. Γραμματέα, προτίθεται να εκδώσει την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων.

Ως εκ τούτου όσοι εκ των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 υπέβαλλαν αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους με έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση, και είχαν λάβει οικονομική ενίσχυση ως προκαταβολή στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09, οφείλουν να επιστρέψουν το εν λόγω ποσό της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον αρ. λογαριασμού 6445030050014, αρ.IBAN: GR 30017101170006445030050014 της Τράπεζας Πειραιώς ?ε την αιτιολογία «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΠΟ ΑΧΡΕ?ΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.09».

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της προκαταβολής εμφανίζεται στην οθόνη της εξατομίκευσης πληρωμής στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1019). Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στο Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κοινοποιώντας το ταυτόχρονα στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων μέχρι τις 12-04-2019, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης και να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», εφόσον το επιθυμούν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης.