Προγράμματα επιμόρφωσης για την ποιότητα των τροφίμων

Προγράμματα επιμόρφωσης για την ποιότητα των τροφίμων
Τέσσερα νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον Έλεγχο και την Ποιότητα των Τροφίμων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).  

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον Έλεγχο και την Ποιότητα των Τροφίμων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι τα εξής:

1. Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων-Μέθοδοι ελέγχου και εκτίμησης ποιότητας , διάρκειας ζωής και ασφάλειας τροφίμων 4 μήνες (56 ώρες), 2 ECVET (https://learning.uth.gr)

2. Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων GFSI σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 V5 3 μήνες (56 ώρες) , 5 ECVET (https://learning.uth.gr)

3.Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 4 Μήνες (75 ώρες), 3 ECVET (https://learning.uth.gr)

4.Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων 4 Μήνες (75 ώρες) ή 5 Μήνες (100 ώρες), 3 ECVET ή 4 ECVET (https://learning.uth.gr)

Τα προγράμματα συντονίζει ο κ. Ιωάννης Γιαβάσης, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Μικροβιακές Ζυμώσεις για Παραγωγή Βιοπολυμερών» στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης δίνουν έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έχοντας σαν βασικό μέλημα να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα υποστηρίξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη στον κλάδο της διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.

Μέθοδος Υλοποίησης: Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15/02/2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε : Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 ? Βόλος, Τηλ: 2421006390-66.