Πρόγραμμα κατάρτισης «Ζωϊκή παραγωγή αιγοπροβατοτροφία»

Πρόγραμμα κατάρτισης «Ζωϊκή παραγωγή αιγοπροβατοτροφία»
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. 

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» και κωδικό 003, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (έτος 2016) και 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 (έτος 2018)» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011479659).

Η υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης είναι διάρκειας 150 ωρών (Θεωρία 114 ώρες και Πρακτική 36 ώρες) και αφορά 25 νέους κτηνοτρόφους.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 20/09/2019 έως 22/10/2019

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ