Πρόγραμμα δράσης των ευπρόσβλητων περιοχών από τη νιτρορρύπανση

Πρόγραμμα δράσης των ευπρόσβλητων περιοχών από τη νιτρορρύπανση
Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η παρούσα Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ισχύει για όλες τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση ζώνες στη χώρα και συγκεκριμένα τις παρακάτω:

 • Βόρειο Τμήμα Ποταμού Έβρου
 • Νότιο Τμήμα Ποταμού Έβρου
 • Πεδιάδα Ανατολικά και Δυτικά Λίμνης Βιστωνίδας
 • Αγγίτη
 • Λεκάνη Στρυμόνα
 • Κάμπος Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας
 • Επανομή - Μουδανιά Χαλκιδικής
 • Πτολεμαΐδα Κοζάνης
 • Πεδιάδα Άρτας Πρέβεζας
 • Θεσσαλικό Πεδίο
 • Αλμυρός Μαγνησίας
 • Αρτάκη Ευβοίας
 • Σπερχειός Φθιώτιδας
 • Αταλάντη Φθιώτιδας
 • Κωπαϊδικό Πεδίο
 • ΛΑΠ Ασωπού Βοιωτίας
 • Λαρισσός Αχαΐας
 • Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
 • Βόρεια Κορίνθια
 • Αργολικό Πεδίο
 • Άστρος-Αγ. Ανδρέας Αρκαδίας
 • Λεωνίδιο Αρκαδίας
 • Οροπέδιο Τρίπολης
 • Πάμισος Μεσσηνίας
 • Φιλιατρά Κυπαρισσίας
 • Μαραθώνας Αττικής
 • Μεσογαία Αττικής
 • Μέγαρα Αλεποχώρι Αττικής
 • Τροιζηνίας
 • Γεροπόταμος - Μεσσαράς
  Υποχρεώσεις παραγωγών

Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται εντός των ευπρόσβλητων ζωνών, οφείλουν:

α) Να τηρούν τα μέτρα περιορισμού της νιτρορρύπανσης του Κεφαλαίου Α' και τους πίνακες λιπαντικής αγωγής του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος του άρθρου 7 της παρούσας.

β) Να τηρούν ημερολόγιο καταγραφής της λίπανσης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Γ' του Παραρτήματος του άρθρου 7 της παρούσας, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά προμήθειας/αγοράς των λιπασμάτων, σημειώνοντας ημερολογιακά και ανά αγροτεμάχιο το είδος και τις ποσότητες που εφαρμόστηκαν. Το ημερολόγιο καταγραφής, καθώς και τα παραστατικά πρέπει να επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε εθνικό ή ενωσιακό έλεγχο και να φυλάσσονται από τον παραγωγό για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά το χρόνο στον οποίο αναφέρονται. Η καταγραφή μπορεί να γίνεται και σε οποιοδήποτε αρχείο χρησιμοποιείται από τον παραγωγό στο πλαίσιο άλλων υποχρεώσεών του.

γ) Να διευκολύνουν τη διενέργεια ελέγχων και να συνεργάζονται με τα Εθνικά και Ενωσιακά Ελεγκτικά Όργανα για όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ ΕΔΩ