Πρόγραμμα Σπουδών για τις «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»

Πρόγραμμα Σπουδών για τις «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διοργανώνει σύντομο πρόγραμμα σπουδών με θέμα «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» στοχεύοντας στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην γεωργική παραγωγή.  

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α), την μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Απευθύνεται σε Πτυχιούχους από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (Γεωτεχνικοί, Επιστήμες της Πληροφορικής, Προγραμματιστές Η/Υ, Ηλεκτρονικoί, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι κ.α.) που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη πρωτογενή παραγωγή.

Ο ρυθμός επέκτασης και διείσδυσης των νέων αυτών τεχνολογιών στην γεωργική παραγωγή εμφανίζεται αλματώδης, συμβάλλοντας στην ραγδαία αύξηση ζήτησης επιστημόνων με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα.

Δείτε πληροφορίες εδώ