Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου το πρόγραμμα κατά της Λύσσας

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου το πρόγραμμα κατά της Λύσσας

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου το πρόγραμμα κατά της Λύσσας
Παράταση Προγράμματος Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας μετά τους εμβολιασμούς του φθινοπώρου. 

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την φθινοπωρινή εκστρατεία του 2017 λαμβάνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2018 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού.
Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2018 θα αποζημιώνονται οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θήρας) με το ποσό των 50 ΕΥΡΩ για κάθε αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2018, στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη Λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.