Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών) μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα μέχρι τις 2 Απριλίου 2020. 

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι την 02-04-2020.