Παράταση για την μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Παράταση για την μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων
Παρατείνεται έως τις 19 Ιουλίου η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων για την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγείται παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης, που αναφέρεται στην 1205/148636/20-06-2019 απόφασή μας, των δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04- 2019 απόφασής μας για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, από την 05η-07ου-2019 μέχρι και την 19η-07ου-2019.