Οι δικαιούχοι του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων 2018-2019

Οι δικαιούχοι του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων 2018-2019
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2018-2019. 

Η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και κατανομής των κονδυλίων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2018-2019, έγινε με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι Π.Ε. της χώρας. Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των άρθρων 8, 9 και 10 της υπ? αριθμ. 1849/57000/19-04-2018 απόφασης (Β? 1505/02.05.2018) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι η κατανομή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 9.670.039,00 ευρώ και αφορά την αναδιάρθρωση 6.413,70 στρεμμάτων.

Δείτε αναλυτικά όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑ των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ εδώ