Νέα Focus Groups του EIP AGRI

Νέα Focus Groups του EIP AGRI
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειρογνωμόνων για πέντε νέα Focus Groups του EIP AGRI.  

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργία και τη βιωσιμότητα - EIP AGRI, ανακοίνωσε τη δημιουργία πέντε νέων Focus Groups με τις εξής θεματολογίες:

-Η υγεία των μελισσών και η βιώσιμη μελισσοκομία

-Ευκαιρίες μέσω φυτικών φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

-Υφαλμύρωση εδάφους

-Προστασία των γεωργικών εδαφών από ρύπανση

-Μείωση της αντιμικροβιακής χρήσης στην πτηνοτροφία

Για αυτά τα Focus Groups προσκαλεί εμπειρογνώμονες (γεωργούς, δασοκόμους, συμβούλους, επιστήμονες και άλλους ενδιαφερόμενους που να έχουν εμπειρία και γνώση στα ανωτέρω θέματα) να δηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 11 Φεβρουαρίου 2019.