Έως 30 Νοεμβρίου η υποβολή προτάσεων για τον Αμπελώνα Θήρας

Έως 30 Νοεμβρίου η υποβολή προτάσεων για τον Αμπελώνα Θήρας
Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κ. Μπαγινέτα. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τροποιητική απόφαση η καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, στο Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» - Δράση 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ορίζεται στις 30.11.2019. Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων μεταβάλλεται σε: 01.10.2019 έως και 30.11.2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20.09.2019.