Ενεργητική Προστασία: Μέχρι τις 18/9 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ενεργητική Προστασία: Μέχρι τις 18/9 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ενεργητική Προστασία: Μέχρι τις 18/9 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η υλοποίηση του προγράμματος έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α. 

Παρατείνεται έως τις 18/09/2018 η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί, έληγε στις 31/07/2018.