Αίτημα αναθεώρησης στοιχείων πρόσκλησης για το Υπομέτρο 5.1

Αίτημα αναθεώρησης στοιχείων πρόσκλησης για το Υπομέτρο 5.1
Αίτημα αναθεώρησης στοιχείων πρόσκλησης νέου Υπομέτρου 5.1 για τις επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» από το Παράρτημα Ανατολικής Αττικής του ΓΕΩΤΕΕ. 

Να επιτρέπεται η επένδυση για ενεργητική προστασία σε νεαρούς αμπελώνες λαμβάνοντας υπόψιν τις συνεχείς αναμπελώσεις ζητά σε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, με αφορμή τη νέα πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά. Το Παράρτημα επισημαίνει ότι οι αγρότες της επικράτειας χρειάζονται τη στοχευμένη στήριξη των αναγκών τους ως επαγγελματίες ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Αναλυτικά η επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Οι αγρότες όλης της ελληνικής επικράτειας, μην έχοντας χάσει το θάρρος τους σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την ανθρωπότητα αλλά και την οικονομία λόγω του Covid-19, συνεχίζουν με σθένος και όρεξη τις αγροτικές εργασίες και την καλλιέργεια των προϊόντων τους, διασφαλίζοντας έτσι και συμβάλλοντας στην επάρκεια των προϊόντων στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Σε μια αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην αγορά αλλά και σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό, οι αγρότες αναμένουν με ανυπομονησία τόσο τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές των καλλιεργειών τους το 2019 και το άνοιγμα των Αιτημάτων Πληρωμής του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», που έτρεξε από την άνοιξη του 2018, όσο και την πρόσκληση για το νέο Υπομέτρο 5.1 για τις επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στο πλαίσιο της αναμονής της πρόσκλησης για το νέο Υπομέτρο 5.1 αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή για να αιτηθούμε τη στοχευμένη αναθεώρηση στοιχείων βάσει της πρόσκλησης του προηγούμενου Υπομέτρου 5.1.

Αρχικά, όπως παρατηρήθηκε στην αξιολόγηση των φακέλων που κατατέθηκαν, κρίθηκαν απορριπτέες οι επενδύσεις ενεργητικής προστασίας που αφορούσαν σε νεαρά αμπέλια. Οι αιτήσεις για τις επενδύσεις έγιναν βάσει του ΟΣΔΕ έτους 2017 καθώς οι αιτήσεις άνοιξαν για τους γεωργούς την άνοιξη του 2018. Πολλοί αγρότες, όμως, προχώρησαν, όπως επέβαλαν οι συνθήκες, σε αναμπελώσεις. Ως γνωστόν, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα οι αγρότες προχωρούν σε άμεση αντικατάσταση των αμπελώνων λόγω παλαιότητας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής τους, αλλά και της ποικιλίας σουλτανίνας λόγω της μεγάλης ευαισθησίας και μη ανθεκτικότητάς της. Ως αποτέλεσμα, στους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2018 δεν υπήρχε ταύτιση της υφιστάμενης κατάστασης με το ΟΣΔΕ του 2017, όπως ήταν φυσιολογικό. Αυτό, όμως, δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο απόρριψης μιας επένδυσης ενεργητικής προστασίας. Τα νεαρά αμπέλια χρειάζονται προστασία το ίδιο με τα παραγωγικά. Αν μη τι άλλο, μια χαλαζόπτωση μπορεί να καταστρέψει τη σοδειά ενός καλλιεργητικού έτους σε ένα παραγωγικό αμπέλι, αλλά μπορεί επίσης να καταστρέψει ολοσχερώς ένα νεαρό αμπέλι το οποίο πιθανό να μη μπορέσει να επανέλθει και να γίνει πλήρως παραγωγικό, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη ζημία στο γεωργό. Ταυτοχρόνως, δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι έγκειται δόλος στη δήλωση ενός αμπελώνα ως «παραγωγικό» ενώ είναι νεαρό, καθώς κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Δεύτερον, το προηγούμενο Υπομέτρο 5.1 προέβλεπε την κάλυψη ενός αμπελώνα ενός στρέμματος (1.000 μ2) με αντιχαλαζικό δίχτυ χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 μ2). Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι το αντιχαλαζικό δίχτυ δεν τοποθετείται στον αμπελώνα σε επίπεδο παράλληλο με το έδαφος, αλλά σε σχήμα V που δημιουργείται από καβαλέτο 50 εκ. Επιπρόσθετα, το δίχτυ δεν σταματάει στο τέλος κάθε γραμμής αλλά δένεται στο τέλος αυτής σε συρματόσχοινα, για το οποίο χρειάζεται «περίσσεια» διχτυού περίπου 1,50-2,00 μ. στο τέλος κάθε γραμμής. Αν συνυπολογίσουμε τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται 1.000 μ2 αντιχαλαζικό δίχτυ σε αμπέλι ενός στρέμματος, αλλά, ανάλογα με την περίπτωση, 1.100 μ2.

Εν συνεχεία και σχετικά με την αντιβροχική μεμβράνη (νάιλον) στα αμπέλια, αντίστοιχα στο προηγούμενο Υπομέτρο 5.1 επιχορηγούνται 1.000 μ2 νάιλον για ένα στρέμμα αμπελιού. Ωστόσο, κάθε κομμάτι νάιλον στον αμπελώνα επικαλύπτει το επόμενο κομμάτι νάιλον κατά 50 εκ. τουλάχιστον, καθώς επίσης καλύπτεται μέχρι το έδαφος η εξωτερική άκρη κάθε σειράς. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι χρειάζονται επιπλέον τουλάχιστον 50 μ2 νάιλον στο ένα στρέμμα αμπελώνα.

Επιπρόσθετα, το ποσόν για αντιβροχική μεμβράνη το οποίο επιδοτείται σε αμπέλια στην προηγούμενη πρόσκληση είναι 1.000 ευρώ / στρέμμα. Συνυπολογίζοντας, όμως, τα σχοινιά των νάιλον, τα κλιπς, αλλά και την τοποθέτησή τους από το εργοστάσιο το κόστος υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ / στρέμμα και φτάνει τα 1.260 ευρώ / στρέμμα.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι τα ποσά κατασκευής εγκαταστάσεων υποστύλωσης θεωρούμε ότι είναι χαμηλά και θα πρέπει για τους αμπελώνες να προστεθούν επιπλέον 300 ευρώ / στρέμμα και για τα ακτινίδια να προστεθούν επιπλέον τουλάχιστον 600 ευρώ / στρέμμα.

Επιπρόσθετα, κατά την υποβολή της αίτησης ζητείται βεβαίωση στατικότητας από αρμόδιο Τεχνικό για υποστύλωση αμπελώνα που δεν υφίσταται ακόμα, αλλά θα γίνει στο μέλλον. Μια τέτοια απαίτηση επιβαρύνει τον αιτούντα αγρότη κατά σημαντικού ποσού ευρώ, πριν ακόμα την τοποθέτηση των υποστυλώσεων, και δυσχεραίνει τη διαδικασία ενίσχυσης και παροχής βοήθειας στους αγρότες που αιτούνται αυτής της βοήθειας. Μια τέτοια βεβαίωση από Τεχνικό μπορεί φυσιολογικά να απαιτείται κατά την παραλαβή του έργου / υποστύλωσης.

Τέλος, ζητείται από τους παραγωγούς με την υποβολή της αίτησης να καταθέσουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα καθώς και Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ, ενώ θα έπρεπε να αρκεί μόνον η Βεβαίωση Ασφάλισης και Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη από το ΚΕΠΠΥΕΛ. Η Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για Είσπραξη Χρημάτων καθώς και η Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ θα πρέπει, φυσικά, να Σελίδα 3 από 3 αποτελούν δικαιολογητικό, αλλά πληρωμής και όχι αίτησης. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι περισσότεροι αγρότες, και όχι μόνον, έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το Δημόσιο ή τον Ασφαλιστικό Φορέα και δε δύναται να πάρουν Φορολογική ή Ασφαλιστική Ενημερότητα για Είσπραξη Χρημάτων, παρά μόνο Βεβαίωση Ασφάλισης.

Για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο με το νέο Υπομέτρο 5.1:

1) να επιτρέπεται η επένδυση για ενεργητική προστασία σε νεαρούς αμπελώνες λαμβάνοντας υπόψιν τις συνεχείς αναμπελώσεις,

2) να αυξηθούν τα τετραγωνικά μέτρα από 1.000 στο 1 στρέμμα αμπελώνα για αντιχαλαζικό δίχτυ σε τουλάχιστον 1.100 τετραγωνικά μέτρα στο 1 στρέμμα αμπελώνα,

3) να αυξηθούν τα τετραγωνικά μέτρα από 1.000 στο 1 στρέμμα αμπελώνα για αντιβροχική μεμβράνη σε τουλάχιστον 1.050 τετραγωνικά μέτρα στο 1 στρέμμα αμπελώνα, καθώς και να αυξηθεί το ποσόν της επιδότησης σε 1.260 ευρώ / στρέμμα,

4) να αυξηθεί το ποσόν της επιδότησης σε νέα υποστύλωση αμπελώνα κατά 300 ευρώ / στρέμμα και για τα ακτινίδια σε επιπλέον 600 ευρώ / στρέμμα,

5) η βεβαίωση αρμόδιου Τεχνικού για τη νέα υποστύλωση αμπελώνα να αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής και όχι αίτησης, και

6) να αρκούν η Βεβαίωση Ασφάλισης και η Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη για τους αγρότες κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι αγρότες της επικράτειας χρειάζονται τη στοχευμένη στήριξη των αναγκών τους ως επαγγελματίες ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.