Σε δημόσια διαβούλευση η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών

Σε δημόσια διαβούλευση η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.  

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, με βάση το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α 101)».

Τα σχόλια και οι προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ