Πληρωμές για την δράση απονιτροποίησης 2016 στο Κιλκίς

Πληρωμές για την δράση απονιτροποίησης 2016 στο Κιλκίς
Έως 22/12 οι ενστάσεις

Από την Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί από 15/12/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Περιφερειακής Ενότητας οι καταστάσεις πληρωμής του έτους 2016 στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή από την 15/12/2017 έως και 22/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ.: 234135123-113-126-115 ηλ. δ/νσεις: as.karamanidou@kilkis.pkm.gov.gr, de.doulkeridou@kilkis.pkm.gov.gr, pa.iordanidis@kilkis.pkm.gov.gr, th.kokkinis@kilkis.pkm.gov.gr