Μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες στο τέλος του 2020

Μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες στο τέλος του 2020
Τις βασικές προτεραιότητες της δασικής πολιτικής της κυβέρνησης εστίασε στην ομιλία του στο 19ο Δασολογικό Συνέδριο ο Κωστής Χατζηδάκης. 

Στόχος του Υπουργείου, όπως επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης, είναι η υιοθέτηση μιας ολιστικής αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που άπτονται του δασικού τομέα.

Στους άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥπΕΝ είναι η ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών: « Έως σήμερα έχουν θεωρηθεί δασικοί χάρτες που καλύπτουν το 55% της χώρας, εκ των οποίων έχει αναρτηθεί το 52% και κυρωθεί το 44,25%. Στρατηγικός μας στόχος είναι οι υπό κατάρτιση σήμερα δασικοί χάρτες να θεωρηθούν και να αναρτηθούν εντός του Ιανουαρίου 2020, ώστε να υπάρχουν μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες, για όλες τις περιοχές της χώρας, στο τέλος του 2020», σημείωσε ο Κ. Χατζηδάκης.

Σε ό,τι αφορά στα έργα, σημείωσε ότι προχωρούν στην άμεση υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τα δασικά μέτρα της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για συνολικό προϋπολογισμό 245 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από τα οποία όμως - όπως επισήμανε - ακόμα δεν έχει απορροφηθεί τίποτα.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν τη δάσωση γεωργικών γαιών, τα αγροδασικά συστήματα, την πρόληψη και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, τις επενδύσεις και τις προστατευόμενες περιοχές.