Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα το 2020

Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα το 2020
Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force - GR LTF) ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Θεματικών Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα το 2020.  

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις ενημέρωσης θα διεξαχθούν σε 3 πόλεις της Ελλάδας, (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα), στο πλαίσιο υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ενώ οι θεματικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και θα επικεντρωθούν στη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, τη διάχυση αποτελεσμάτων έργων LIFE και την περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ακολουθεί η λίστα εκδηλώσεων:

  • 7 Απριλίου 2020, Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, Λάρισα
  • 27 Απριλίου 2020, Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, Θεσσαλονίκη
  • 12 Μαΐου 2020, Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE, Αθήνα
  • 10 Ιουνίου 2020, Θεματική Εκδήλωση "LIFE και Δάση"
  • 3 Νοεμβρίου 2020, Θεματική Εκδήλωση "LIFE & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.