Δυσοίωνο το μέλλον από την κλιματική αλλαγή

Δυσοίωνο το μέλλον από την κλιματική αλλαγή
Επιδείνωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τις επόμενες δεκαετίες. 

Μια συλλογή υφιστάμενων χαρτών που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος δείχνει πώς η ξηρασία, η έντονη βροχή, οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσαν να επηρεάσουν ορισμένες επιλεγμένες περιοχές της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ευρώπης, της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Σκανδιναβίας, της Βρετάνης και της Βενετίας.

Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος επισημαίνουν την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον, ακόμη και αν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποδειχθούν αποτελεσματικές. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι κλιματικές εκδηλώσεις που προκαλούν κινδύνους όπως οι πλημμύρες, η ξηρασία, οι δασικές πυρκαγιές και η ακραία στάθμη της θάλασσας θα γίνουν συχνότερες και έντονες σε πολλές περιοχές. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στους οικονομικούς τομείς και στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα επηρεάσουν επίσης τις αστικές περιοχές στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, οι πόλεις που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στην Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Ιταλίας, και συγκεκριμένα της Βενετίας, συγκαταλέγονται μεταξύ των πόλεων που εκτίθενται περισσότερο στις παράκτιες πλημμύρες στην Ευρώπη, λόγω του συνδυασμού της αύξησης της στάθμης της θάλασσας και των καταιγίδων.

Όλες αυτές οι επιπτώσεις καθιστούν κρίσιμη την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν και άλλων περιφερειακών και τοπικών πτυχών.

Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται για τα φαινόμενα που αναμένονται:

Ξηρασίες: Οι υπάρχουσες μελέτες προβλέπουν μεγάλες αυξήσεις στη συχνότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της ξηρασίας στην πλειονότητα της Ευρώπης τον επόμενο αιώνα, εκτός από τη βόρεια Ευρώπη. Η μεγαλύτερη αύξηση των συνθηκών ξηρασίας προβλέπεται για τη νότια Ευρώπη, όπου θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των χρηστών των υδάτων, όπως η γεωργία, η βιομηχανία, ο τουρισμός και τα νοικοκυριά.

Βαριά βροχή και πλημμύρες: Οι κλιματικές αλλαγές αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερης έντασης βροχές. Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση της έντονης βροχής στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης, το φθινόπωρο και το χειμώνα, έως και 35%, μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Δασικές πυρκαγιές: Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει αρκετές περιοχές της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, όπου οι πυρκαγιές δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Η σχετική αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά ο απόλυτος κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ο υψηλότερος στη νότια Ευρώπη.

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας και παράκτιες πλημμύρες: Όλες οι παράκτιες περιοχές της Ευρώπης παρουσίασαν αύξηση στο απόλυτο επίπεδο της θάλασσας αλλά με σημαντικές περιφερειακές διακυμάνσεις. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, σε συνδυασμό με τις υπερβολικές καταιγίδες, αυξάνει ουσιαστικά τον κίνδυνο πλημμύρας σε παράκτιες περιοχές χαμηλού υψομέτρου τις επόμενες δεκαετίες. Οι παράκτιες πλημμύρες απειλούν τα παράκτια οικοσυστήματα, τους υδάτινους πόρους, τους οικισμούς, τις υποδομές και τις ανθρώπινες ζωές. Η βαρύτητα αυτών των επιπτώσεων εξαρτάται από την τρέχουσα παράκτια προστασία από τις πλημμύρες, η οποία ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

Ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν πλέον να αποφευχθούν, το μέγεθος τους εξαρτάται από την επιτυχία των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως προβλέπεται και στο πλαίσιο της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης.