Νέα πληρωμή 2,68 εκ. ευρώ

Νέα πληρωμή 2,68 εκ. ευρώ

Νέα πληρωμή 2,68 εκ. ευρώ
Στις 09/08/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.681.447,49 ευρώ. 

Πιο συγκεκριμένα πληρώθηκαν 272 παραγωγοί που συμμετείχαν σε προγράμματα όπως η βιολογική κτηνοτροφία και βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, η απονιτροποίηση, δασώσεις κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.