Εγκύκλιος για τις διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων

Εγκύκλιος για τις διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων
Η εγκύκλιος αναρτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Διαύγεια. 

Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την χορήγηση ενισχύσεων βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για το έτος 2019.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ