Εγκρίθηκαν ενισχύσεις 37,970 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκαν ενισχύσεις 37,970 εκατ. ευρώ
Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η σχετική απόφαση. 

Συγκεκριμένα, στην Διαύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης της πίστωσης ύψους 37.970.046,00 ευρώ για την πληρωμή της άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής ενίσχυσης για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 σε:

α) Επιτραπέζια Ελιάς Καλαμών

β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης,

γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας,

δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες. 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ