Βεβαίωση προκαταβολής φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

Βεβαίωση προκαταβολής φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης
Σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης προβαίνει με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια του ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017/22-9-2017 εγγράφου της ΑΑΔΕ, με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση
διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης,γνωστοποιεί ότι παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, να καταθέσουν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής αίτηση διαγραφής της βεβαιωθείσας γι αυτόν τον λόγο προκαταβολής.