Το αποτύπωμα του κλάδου των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών

Το αποτύπωμα του κλάδου των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών
1,2 εκ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη από τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. 

Ο τομέας των αλκοολούχων ποτών προσφέρει περίπου 1,2 εκ. θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Ελβετία), σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάζει το πολύπλευρο αποτύπωμα του κλάδου.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας του κλάδου (που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών της Βιέννης), παρουσιάστηκαν κατά στην χθεσινή διαδικτυακή εκδήλωση spiritsSUMMIT που διοργάνωσε η spirits EUROPΕ στις Βρυξέλλες.

Στο πλήρες κείμενο παρουσιάζονται, οι σημαντικές θετικές οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την παραγωγή και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών συνολικά στην Ευρώπη αλλά και ανά Κράτος, οι θέσεις εργασίας από την άμεση & έμμεση απασχόληση η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται, η σημαντική συνεισφορά του στα φορολογικά έσοδα, καθώς και η έμμεση δευτερογενή συνεισφορά του στον αγροτικό τομέα και τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της παραγωγής του κλάδου για το 2019 εκτιμάται σε 26,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το 2015 (+ 13%). Πέντε χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω από τα τρία τέταρτα της συνολικής παραγωγής: στην 1η θέση είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός, ακολουθεί η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Η Ιρλανδία βρίσκεται στην 6η θέση.

Η έκθεση εκτιμά ότι η συνολική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών το 2019, ανήλθε σε 46,8 δισ. ευρώ σε φόρους και δασμούς, ποσό που υπερβαίνει το ένα τέταρτο του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Περίπου το ήμισυ του ποσού αυτού προήλθε από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα αλκοολούχα ποτά που πωλούνται στην ΕΕ+. Το άλλο ήμισυ προερχόταν από τους φόρους εισοδήματος και άλλους φόρους επί της γενικής οικονομικής δραστηριότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αξίας του κλάδου. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση τη σημαντική δευτερογενή συνεισφορά του κλάδου στην εστίαση και τον τουρισμό.

Η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) από την παραγωγή και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ+ εκτιμήθηκε σε 60 δισ. ευρώ το 2019. Το ποσοστό αυτό ανερχόταν περίπου στο 0,4 % της συνολικής ΑΠΑ στην ΕΕ+.

«Η έκθεση καταδεικνύει τη σημαντική και πολύπλευρη συμβολή του τομέα των οινοπνευματωδών ποτών στην οικονομία της Ευρώπης, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλκοολούχων ποτών».