Σύσκεψη για την κατοχύρωση του γύρου ως ΕΠΙΠ

Σύσκεψη για την κατοχύρωση του γύρου ως ΕΠΙΠ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), έχει καταθέσει προ μηνών στο ΥΠΑΑΤ, αίτηση με τις σχετικές προδιαγραφές του «Γύρος-Gyros», ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ). 

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΒΕΚ αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα τύπου, στα οποία αναφέρεται ότι ορισμένες Οργανώσεις έχουν επιφύλαξη για την κατοχύρωση ως ΕΠΙΠ «ΓΥΡΟΣ» (με τον συγκεκριμένο ? κατοχυρωμένο τρόπο παρασκευής και για τις κατηγορίες κρέατος που προαναφέρθηκαν) και αντιπροτείνουν ΠΓΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ».

Για τον λόγο αυτό αλλά και για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων παρασκευής γύρου από κάθε είδος κρέατος, ο ΣΕΒΕΚ διοργανώνει νέα σύσκεψη την Τρίτη 12/2/2019 και ώρα 6.00 μ.μ., Ξενοφώντος 15α/4ος όροφος.

Ο ΣΕΒΕΚ έχει καταθέσει την αίτηση - όπως επισημαίνει- για την κατοχύρωση του γύρου ως ΕΠΙΠ προκειμένου:

-να αναδείξει την αυθεντικότητα της ελληνικής παραγωγής γύρου, όπως έχει κατοχυρωθεί από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην διεθνή αγορά,

-να καταγράψει τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο παραγωγής, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος,

-να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τον γύρο ως παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδος,

-να προασπίσει την εν λόγω κατηγορία προϊόντων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό κυρίως στις διεθνείς αγορές και παράλληλα να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών μας.

Ο Γύρος είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο έχει περιληφθεί στον ΚΤΠ (Κώδικα Τροφίμων και Ποτών) στην κατηγορία ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, από χοίρο ή κοτόπουλο, όπου και περιγράφεται επακριβώς ο αυθεντικός τρόπος και η διαδικασία παρασκευής του (χωρίς απαγορευμένα πρόσθετα, με περιορισμένη λιποπεριεκτικότητα κλπ).

«Η κατοχύρωση αποτελούσε θέση όλων των φορέων του τομέα επί δεκαετίες. Ο ΣΕΒΕΚ, προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεση επί του θέματος, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, από όλους τους φορείς αλλά και τις εθνικές αρχές, διοργάνωσε ενημερωτική σύσκεψη στις 27/2/2018, κατά την οποία παρουσιάσθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και εκφράσθηκαν προτάσεις και απόψεις με κάθε λεπτομέρεια|, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην συνάντηση, θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 11/2/2019, στο e-mail sevek@hol.gr ή στο τηλ. 210 3253237.