Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την αναγνώριση του Ελληνικού Γύρου ως ΕΠΙΠ

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την αναγνώριση του Ελληνικού Γύρου ως ΕΠΙΠ
Στο στάδιο των ενστάσεων, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν σε εθνικό επίπεδο ως τις 22 Μαρτίου 2019, βρίσκεται η διαδικασία πιστοποίησης του ελληνικού γύρου ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ). 

Ο ελληνικός γύρος, θα είναι το πρώτο προϊόν της Ελλάδας που θα καταχωρηθεί ως προϊόν ΕΠΙΠ, στην Ε.Ε και θα πιστοποιηθεί η διαδικασία της παρασκευής, και η συνταγή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αποσταλεί σχετικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την πάροδο 1 με 2 χρόνια, ο γύρος θα μπει στην τελική ευθεία για την πιστοποίηση, η οποία όμως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις να σημειωθεί ότι κατά των αιτήσεων καταχώρισης ή τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στην Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, αιτούντες και ενιστάμενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γύρος, είναι ονομασία, η οποία χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος και προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

Ο Γύρος αποτελεί μετεξέλιξη ενός διάσημου εδέσματος που καλείται «σουβλάκι», το οποίο αποτελείται και αυτό από κομμάτια κρέατος περασμένα σε σούβλα και ψημένα σε εστία φωτιάς. Το έδεσμα Γύρος προέρχεται από την ελληνική λέξη «γύρος» που σημαίνει περιφορά, περιστροφή ή περίμετρο. Η ονομασία προφανώς οφείλεται στο κυλινδρικό ή κωνικό σχήμα και στον ειδικό τρόπο με τον οποίο ψήνεται το κρέας, τοποθετημένο σε κάθετη σούβλα που περιστρέφεται γύρω από θερμαινόμενες αντιστάσεις.

Το όνομα «Γύρος» αφορά τη μέθοδο παραγωγής και όχι μια γεωγραφική περιοχή και προσδιορίζει τόσο το ωμό προϊόν κρέατος, με το κωνοειδές σχήμα, όσο και το ψημένο προϊόν κρέατος, που αποτελείται από λεπτές φέτες κρέατος που έχουν προέλθει από σταδιακό τεμαχισμό του κωνοειδούς προϊόντος, το οποίο περιστρέφεται γύρω από μία θερμική εστία.