Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών

Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών
Στις 11 Οκτ 2017, θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, στην Αθήνα, όπως αποφάσισε ο Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ» σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

Αντικείμενο του Συνεδρίου Ελλήνων Ανθοπαραγωγών είναι η στοχοθεσία και ο προσανατολισμός της ελληνικής ανθοπαραγωγής.


Στην Αθήνα του 1989 έφθαναν εβδομαδιαίως δύο νταλίκες με άνθη εισαγωγής, και τότε μόνο στην Τροιζήνα οι αγρότες-ανθοπαραγωγοί ήταν 200 (γι? αυτό και τα ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ με στολισμένα με άνθη «άρματα» από κάθε χωριό της περιοχής γίνονταν στην Τροιζήνα). Στην Αθήνα του 2017 φθάνουν εβδομαδιαίως είκοσι νταλίκες με άνθη από Ολλανδία και οι καλλιεργητές ανθέων στη Τροιζήνα έφθασαν να είναι μόνο 30 ανθοπαραγωγοί.