Στην ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία και οι Συνεταιρισμοί

Στην ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία και οι Συνεταιρισμοί
Επεκτείνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση. 

Η επέκταση προβλέπεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το περιεχόμενο της οποίας ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Πρωθυπουργού. Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε 24 δόσεις για τις τακτικές οφειλές των επιχειρήσεων και 36 για τις έκτακτες οφειλές. Με το μέτρο αυτό επεκτείνεται ο αριθμός των δόσεων στις 120, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς την εφορία.

Να σημειωθεί ότι οι οφειλές βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018.