Ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών

Ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 1 - 5 Μαρτίου 2021. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων στήριξης και ενίσχυσης της προβολής των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής και της αναγκαιότητας προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών "The DeliFair by EXPOTROF", που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 1 - 5 Μαρτίου 2021.

Λαμβάνοντας υπ'όψιν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές σταμάτησε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την επαναφορά των ζωντανών (live) εκθεσιακών γεγονότων.

Βασικός στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ψηφιακή διοργάνωση  "The DeliFair by EXPOTROF" είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και η καλύτερη δυνατή ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της Περιφέρειας, στον κλάδο τροφίμων και ποτών, στη διεθνή αγορά. Επίσης, η συμμετοχή της ΠΚΜ στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο της συμμετοχής προγραμματίζεται, ακόμη, η στοχευμένη προβολή και προώθηση της ξεχωριστής "Μακεδονικής Κουζίνας", με τρόπο που θα την αναδεικνύει ως έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητες και προοπτικές παγκόσμιας απήχησης.

Η διαδικτυακή έκθεση "The DeliFair by EXPOTROF", η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα "έξυπνο" και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής πώλησης, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης, με απαραίτητη την παρουσία του εκθέτη και των εκπροσώπων του στο ψηφιακό περίπτερο για τις ημέρες και τις ώρες που θα διεξάγεται η έκθεση. Το ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένο να παρέχει στους εκθέτες τις λειτουργίες και τα οφέλη συμμετοχής μιας φυσικής έκθεσης.

Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.