Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση βαμβακιού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση βαμβακιού
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00. 

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2018, έκτασης 123,8 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας 40.000 κιλών.

Δείτε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης ΕΔΩ.