Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση βαμβακιού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση βαμβακιού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκποίηση βαμβακιού
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00. 

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2018, έκτασης 123,8 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας 40.000 κιλών.

Δείτε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης ΕΔΩ.